Công cụ tóm tắt
Lượt xem: 17516

Công cụ tóm tắt văn bản tự động hoạt động như thế nào


Tìm kiếm thông qua internet về một chủ đề cụ thể là một trong những điều phổ biến nhất chúng ta làm ngày nay. Nhận thông tin về bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ chỉ cần một cú nhấn chuột. Nhưng thông tin được công cụ tìm kiếm đưa ra không phải lúc nào cũng chính xác những gì chúng ta cần. Sau đó, chúng ta đi qua các đoạn nhỏ được đưa ra dưới mỗi liên kết để biết trang web thực sự nói về cái gì. Những đoạn văn bản nhỏ này là tóm tắt bài viết thực tế. Internet bao gồm không giới hạn số lượng trang web, bài viết, tin tức, nghiên cứu, blog, thông tin khác và chắc chắn không thể tự tạo ra bản tóm tắt cho mỗi bài viết được. Mỗi phút, internet được tải với rất nhiều thông tin mới.

resoomer

Các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Bing sử dụng các công cụ tóm tắt văn bản tự động để tạo tóm tắt cho tất cả các tài liệu văn bản dài. Về cơ bản, tóm tắt là một thuật toán trích xuất các câu từ tài liệu văn bản, xác định câu nào là quan trọng nhất và trả về các câu này theo cách dễ đọc và có cấu trúc nhưng ngắn hơn Tóm tắt văn bản tự động là một phần của lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trong đó máy tính có thể phân tích, hiểu và rút ra ý nghĩa từ ngôn ngữ của con người.

Công cụ tóm tắt tự động có hai cách tiếp cận chính để tóm tắt tài liệu văn bản; đó là:

  1. Phương pháp trích xuất
  2. Phương pháp trừu tượng

Bản tóm tắt được phân loại dựa trên loại đầu vào của nó như đơn hoặc đa tài liệu, mục đích như chung chung, tên miền cụ thể hoặc loại đầu ra (trừu tượng hoặc trích xuất) và truy vấn.

Tóm tắt văn bản trích xuất chọn các cụm từ và câu từ tài liệu nguồn gốc để tạo ra bản tóm tắt mới. Nó liên quan đến các kỹ thuật khác nhau từ việc xếp hạng mức độ liên quan của các cụm từ để chỉ chọn những từ phù hợp nhất với ý nghĩa của nguồn.

Tóm tắt văn bản trừu tượng tạo ra các cụm từ và câu hoàn toàn mới nắm bắt ý nghĩa của tài liệu nguồn. Đó là một phương pháp tóm tắt khó khăn hơn và cung cấp kết quả thực tế hơn vì về cơ bản, đây là phương pháp cuối cùng được con người sử dụng. Phương pháp này hoạt động bằng cách chọn và nén nội dung từ tài liệu nguồn nhưng có thể chứa các từ không có trong tài liệu gốc.

Mặc dù các phương pháp tóm tắt trích xuất thành công hơn và thường được sử dụng do cách tiếp cận dễ dàng và tính sẵn có nhưng các phương pháp trừu tượng được coi là có các giải pháp tổng quát hơn cho vấn đề trừu tượng hóa.


Print version

 
Comments

Sender

Nội dung